146 Lekcja Miłości: 4 kroki do aktywacji wewnętrznej Mocy Intencji

146 Lekcja Miłości: 4 kroki do aktywacji wewnętrznej Mocy Intencji

mocy intencji

Jutro zaczynamy 7 dniowe wyzwanie: Obudź swój duchowy i osobisty potencjał! Codziennie będziemy ćwiczyć jedną wewnętrzną Moc dzięki której ten potencjał będzie miał możliwość rozkwitu.

By zrobić to skutecznie, ważnym jest, by patrzeć na to wyzwanie jak na proces, który z każdym krokiem będzie otwierał przed nami kolejne Oblicza Mocy Intencji. Jego celem jest zrywanie identyfikacji z ego i łączenie się ze swoją prawdziwą jaźnią (duszą, duchem).

PROCES ŁĄCZENIA Z MOCĄ INTENCJI

Proces ten składa się z 5 kroków:

1. Dyscyplina

Każda umiejętność, niezależnie czy fizyczna czy mentalna, potrzebuje czasu i wytrwałości, by ją opanować. Podobnie jest z budzeniem wewnętrznej Mocy. Jeśli przez większość życia najczęściej kierowaliśmy się złością zamiast życzliwością, pożądaniem zamiast dobrocią, krytykanctwem zamiast docenianiem itd., to potrzebna będzie dyscyplina, by zmienić nawyki – ponieważ wewnętrzna Moc, to tylko (i aż) wybór. Jej się nie zdobywa ponieważ cały czas jest w Tobie. Masz jednak wolną wolę i możesz wybrać swojego przewodnika – ego (egoizm, apatia, złość, duma, lęk, pożądanie) lub Moc swojej duszy (odwaga, piękno, wdzięczność, miłość, akceptacja itp.). Wybierasz w każdej chwili, każdą swoją myślą, każdym uczuciem, słowem i czynem. Nie możesz nie wybierać. Wolna wola oznacza jedynie, że możesz wybrać czyjego wewnętrznego głosu chcesz słuchać.

DECYZJA: Zdecyduj, że przez najbliższy tydzień będziesz uczył się słuchać Głosu Duszy zamiast ego niezależnie od sytuacji. Postanów poświęcić jedynie 5 minut rano na przypomnienie sobie o tym i myślenie o Mocy, którą będziesz ćwiczył. Postanów pamiętać, by w ciągu dnia starać się ćwiczyć i wybierać tę Moc w każdej chwili. I postanów poświęcić 5 minut przed snem, by odpowiedzieć sobie na pytanie: W jakich sytuacjach udało mi się ją zastosować, a w jakich następnym razem możesz zrobić to lepiej?

2. Łagodność

Pamiętaj, że dyscyplina i nawyk potrzebuje czasu i że nie od razu będziesz zawsze pamiętać o nowych postawach. W rzeczywistości będziesz o nich zapominał bardzo często. Ego będzie robiło wszystko, by bronić swojej interpretacji sytuacji, swoich przekonań i emocji. Jeśli spostrzeżesz, że zamiast odwagi wybrałeś lęk lub lenistwo, a zamiast wdzięczności marudzenie, to nie czuj się z tego powodu winny. Bądź dla siebie łagodny. Poczucie winy, to kolejna wygrana ego, a my staramy się dotrzeć do Mocy dalekiej od jego słabości. Gdy zdasz sobie sprawę, że zapomniałeś ćwiczyć Moc danego dnia, lub, że nawykowo, spontanicznie i emocjonalnie zareagowałeś wybierając słabości ego, to po prostu to zauważ i zdecyduj raz jeszcze. Ponownie świadomie zdecyduj, by pamiętać następnym razem wybrać inaczej.

3. Mądrość

Nauka każdej nowej umiejętności wymaga teorii i jej zastosowania. Jej zastosowanie przynosi osobiste doświadczenie. Gdy doświadczenie zostanie okraszone refleksją i wnioskami, rodzi się mądrość. Mądrość jest potrzebna, by nie dawać się zwodzić i manipulować – w naszym wypadku ego, i by utwierdzić się, że idziemy odpowiednią drogą. Bez niej możemy być jedynie teoretykami, albo łapaczami doświadczeń bez wyciągania z nich wniosków, albo możemy pogrążyć się w refleksjach nie znając podstaw teorii i błądzić bez końca. Mądrość jest efektem współpracy wszystkich elementów. I tak też powinieneś uczyć się 7 Mocy Intencji:

I. Zdobądź podstawową teorię o każdej Mocy. Będę krótko o nich pisał każdego dnia.

II. Zastosowanie. Pomyśl w jakich sytuacjach i jakich kontekstach możesz ją zastosować. Możesz codziennie rano zrobić sobie krótką wizualizację. Wyobraź sobie, co prawdopodobnie może wydarzyć się tego dnia, np. powtarzalna rozmowa z szefem, obiad w tym samym miejscu, oglądanie wieczorem tv itd jednak tym razem z innym nastawieniem i postawą – tą ćwiczoną danego dnia. W wyobraźni zobacz jak zachowujesz się gdy ją wybierasz, odczuj jak zmienia to twoje myśli, emocje i zachowania. I wyobraź sobie jakie mogłoby to przynieść korzyści.

III. Doświadczenie. Ćwicz w rzeczywistości wybraną postawę i jej doświadcz tak, by stała się dla Ciebie faktem, a nie tylko ideą. Obserwuj się uważnie. Zobacz jak wpływa na otoczenie.

IV. Refleksja. Wieczorem poświęć 5 minut na wyciągnięcie wniosków z doświadczeń. Zapytaj siebie co poszło dobrze, a co mogłeś zrobić lepiej? Na ile łatwe lub trudne było stosowanie nowej postawy? Kiedy o niej pamiętałeś, a kiedy zapominałeś? Co możesz zrobić by następnym razem częściej o niej pamiętać? Jak zmieniły się twoje uczucia w stosunku do poprzednich dni? Jak zmieniło się i czy zmieniło się Twoje postrzeganie, energia, jakieś przekonanie? Zadaj sobie te pytania i inne, które pomogą w refleksji i wyciągnięciu wniosków.

V. Powtórz cykl

4. Odpuść

Gdy dzięki poprzednim krokom wyrobisz nowy nawyk, nową postawę opartą na wewnętrznej Mocy Intencji, to należy ją odpuścić. Nie porzucić ale odpuścić kontrolę nad nią i pozwolić, by sama Cię prowadziła. W tym tkwi jej największa siła, która, by mogła się w pełni przejawić potrzebuje pełnego poddania jej. Wtedy pojawia się tzw. flow – życie samo zaczyna się wydarzać, słowa jakby same wydobywają się z ust, zadania wykonywane są jakby samoczynnie, pojawia się naturalna motywacja, spokój i wewnętrzna pewność. Jesteś całkowicie połączony z Wewnętrzną Mocą Intencji, Duszy, Jaźni i Ducha. Jesteś wolny. Przestajesz być odważny – jesteś odwagą. Przestajesz być dobry – jesteś dobrocią. Przestajesz dostrzegać piękno – jesteś nim i widzisz je wszędzie choćby ukryte. Przestajesz być wdzięczny za to i tamto – jesteś wdzięcznością samego życia. Przestajesz przebaczać – jesteś wyrazem przebaczenia. Przestajesz kochać innych – jesteś Miłością.

Tego Ci życzę!

144 Lekcja Miłości: Potęga intencji. Połącz się ze swoją wewnętrzną Mocą!

144 Lekcja Miłości: Potęga intencji. Połącz się ze swoją wewnętrzną Mocą!

potęga intencji

Cele

Gdy jest się na niskich poziomach świadomości, jak wstyd, wina czy lęk, myśli o marzeniach i celach są jedynie życzeniowe, pozbawione energii, mocy do działania i braku silnej woli, która jest na tym samym poziomie co emocje. Jedyne do czego jest się wtedy zdolnym, to postanowienie (np., o rzuceniu papierosów, alkoholu, wczesnym wstawaniu, zdrowszym odżywianiu, zaczęciu uprawiania sportu, otworzenia własnego biznesu itd.), które choć szczere, to nie jest realizowane. Nie może być, bo na tych poziomach nie mamy dostępu do potrzebnej do tego energii. Jesteśmy wtedy reaktywni i niezdolni do wprowadzania trwałych zmian. Jak pisałem we wcześniejszych lekcjach – na tych poziomach jest niezbędna pomoc kogoś innego (grupy wsparcia, terapeuty, przyjaciół lub Boga).

Na trochę wyższych poziomach jak pożądanie, złość i duma energii jest więcej choć oparta jest na wewnętrznym braku i próbie jego zapełnienia poprzez zdobywanie czegoś w świecie zewnętrznym. Postawiony cel często jest realizowany choć okupiony walką, pełen konfliktów i trupów. Z egotycznym nastawieniem sięga się po to czego pragnie, niezależnie od kosztów w myśl zasady „cel uświęca środki”. Poczucie wartości budowane jest na podstawie ilości zdobytych trofeów. Najważniejszy jest osobisty zysk. Ścieżka „wzbogacania się” jest kręta, chaotyczna, rzadko zaplanowana i poddana analizie.

Wchodząc na poziom odwagi po raz pierwszy bierzemy odpowiedzialność za siebie i innych, a nasze pragnienia mają nie tylko zaspokoić nasze potrzeby ale przede wszystkim wyrazić jakąś większą ideę, dzięki której polepszy się także życie innych. To na tym poziomie umiejętności planowania (wizja, misja, cel), ustalania strategii, motywowania się i zdobywania odpowiednich kwalifikacji, zmiana nawyków, inteligencja emocjonalna itd stają się ważne i są konstruktywnie wykorzystywane. Wzrastając w odwadze odkrywamy swoje prawdziwe wartości, których realizacja dodaje wewnętrznej mocy i pozwala na tzw. stany flow (działanie jakby samo z siebie, bez oporu, z naturalną motywacją).

Na ostatnim etapie odwagi zmienia się punkt referencyjny z dążenia do zaplanowanego celu na Intencję przyciągającą cel do ciebie. Może się wydawać, że to tylko semantyczna gra słów, która oznacza to samo. Jest jednak inaczej.

Potęga Intencji

Marzenia, cele, potrzeby, pragnienia itd. są poza tobą, w innym miejscu i czasie (w przyszłości). Poprzez zaplanowanie drogi i odpowiednie działania zmierzasz w ich kierunku, by zrealizować zamierzone cele. To podejście cechuje się robieniem, by coś osiągnąć.

Intencja natomiast jest rodzajem siły istniejącej we wszechświecie, niewidzialnym polem energii z którego wszystko jest stworzone, z którym wszyscy są złączeni i w którym znajduje się wszystko co istnieje, widzialne i niewidzialne. Jest to rodzaj Uniwersalnego zbiorowego Umysłu. I nie jest on niczym mistycznym. Wystarczy odrobina doświadczenia w medytacji lub innych praktyk duchowych, by wiedzieć, że to prawda.

„Intencja jest siłą istniejącą we wszechświecie. Kiedy szamani (mający kontakt ze Źródłem) przywołują intencję, przychodzi ona i samodzielnie kształtuje ścieżkę postępowania, wskutek czego czarownicy zawsze osiągają swoje cele” – Castaneda

Mając kontakt z Intencją sięgasz w głąb wysokich stanów świadomości jak Miłość, radość, szczęście, pokój i łącząc się z nimi, wybrany przez ciebie cel i wszystkie korzyści wynikające z jego realizacji zostają odpuszczone i poddane Bogu (Miłości). W Intencji pokładasz wiarę i ufność, że wszystko zostanie ci ofiarowane w taki sposób jaki będzie dla ciebie najlepszy (Wola Boga), a nie w taki jaki ty myślałeś, że będzie najlepszy (wola ego).

Z Intencją nie gonisz za celem. Pozwalasz, by cel sam do ciebie przyszedł i zamanifestował się w najkorzystniejszej dla ciebie formie. Nie oznacza to braku działania. Oznacza to działanie z poczuciem pełni i ufności, a nie z poczuciem braku i chęci zysku (nawet zysku dla innych).

Życie Intencjonalne, to życie w którym przejawiasz to Kim Naprawdę Jesteś – Miłością. Wtedy wszystkie cele są tylko jej przejawem.

Wybór

Możesz realizować swoje plany albo ze swoim ego, albo z Bogiem (Źródłem, Istnieniem, Wszechświatem, Miłością – nazwa nie ma znaczenia – chodzi o uznanie, Mocy większej od nas czyli od ego) z którym łączysz się przez Intencje, która jest poddaniem swojej małej woli na rzecz Woli naszego Stwórcy.

Ego

Z ego możesz wiele osiągnąć. Możesz stać się mistrzem życia i zarządzać nim perfekcyjnie. Wymaga to jednak nieustannej uwagi, ogromu energii, ciągłej determinacji, uwagi, poświęcenia i nieustannej motywacji, ponieważ ego w swej naturze jest nietrwałe, zmienne, kapryśne i tak naprawdę… nie istnieje (ale to opowieść na kiedy indziej). Wybranie go za swojego przewodnika jest jak budowanie zamków z piasku – mogą być okazałe ale przy najbliższym przypływie nic po nich nie zostanie.

Wybierasz ego i łączysz się z jego wolą za każdym razem, gdy:

 1. Myślisz, że jesteś tym co masz i, że twój majątek cię określa.
 2. Myślisz, że jesteś tym, co robisz i, że określają cię twoje osiągnięcia
 3. Uważasz, że jesteś tym, co inni o tobie myślą i mówią czyli, że określa cię twoja reputacja
 4. Myślisz, że jesteś oddzielny od innych i, że twoje odrębne ciało sprawia, że jesteś samotnym człowiekiem
 5. Myślisz, że czegoś ci brakuje w życiu i że twoje szczęście jest uzależnione od zdobycia tego
 6. Myślisz, że jesteś oddzielny od Boga (Miłości) i że On ocenia twoje zachowania, za jedne cię winiąc, a za inne chwaląc.

Intencja

Będąc w Jedności z Miłością w akcie połączenia poprzez Intencje jesteś wolny od ego i jego oczekiwań. Niezależnie od tego co masz, co robisz i co myślą o tobie inni czujesz się pełny, czujesz się spokojny i radosny. Rozpoznajesz, że poza oddzielnymi ciałami tak naprawdę jesteś w jedności z całym stworzeniem i Bogiem. Rozpoznając to, wiesz także, że nie istnieje żaden brak w życiu, który trzeba by uzupełnić. Bóg jest wszystkim co istnieje, a Ty jesteś jednym z nim i ze wszystkimi swoimi braćmi.

Życie wtedy zaczyna wydarzać się samoczynnie dla ciebie, w którym ty jedynie realizujesz to Kim Jesteś. Nie ma już miejsca na walkę i na dążenie do realizacji celów. Te wydarzają się same i nie możesz nic na to poradzić 🙂

Medytacja

Jeśli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, usiądź na 10 minut z zamkniętymi oczami i obserwuj swój umysł i ego w akcji, gdy tworzy nieskończone historie o tobie, świecie, przeszłości, przyszłości, powinnościach, obowiązkach, spraw do zrobienia itd. Obserwuj to wszystko ale się w to nie angażuj. Bądź jedynie obserwatorem. Pi kilku minutach zadaj sobie pytanie: Czy jeśli mogę to wszystko obserwować, to czy równocześnie mogę tym być?

A jeśli nie, to kim jest ten, kto te myśli obserwuje? A kim jest ten, kto zadaje te pytania, których jestem jedynie świadkiem?

W kolejnych lekcjach nauczymy się wybierać i łączyć z Mocą 7 obliczy Intencji!

142 Lekcja Miłości: Czy Twoje marzenia i cele są zgodne z Twoimi wartościami?

142 Lekcja Miłości: Czy Twoje marzenia i cele są zgodne z Twoimi wartościami?

Czy twoje cele są naprawdę twoje?

Czy ustaliłaś już swoją wizję, misję i cel i czy już go zaplanowałaś? Jeśli tak, to czy jesteś pewna, że twoje ustalenia, cele, marzenia i intencje są zgodne i spójne z twoim najważniejszymi życiowymi wartościami?

Widzisz, często zdarza się tak, że chcemy i realizujemy nieswoje marzenia, potrzeby i zaspokajamy nie swoje wartości i nawet o tym nie wiemy. Poszedłeś na medycynę lub informatykę sugerując się argumentami i aspiracjami rodziców wierząc, że to najlepszy wybór. Pragniesz jak miliony kobiet wyjść za mąż, założyć rodzinę i kupić mieszkanie. Planujesz swoją ścieżkę zawodową w korporacji lub innej firmie, by piąć się po szczeblach kariery i osiągnąć sukces. Planujesz kupić mieszkanie, nowy samochód, kolejną podróż do nowego kraju. Chcesz nauczyć się nowego języka, założyć biznes, zaliczyć kolejną dziewczynę, pozyskać wielu obserwujących na Instagramie itd…

Czy zastanawiałaś się kiedyś czy to, co chcesz zdobyć i osiągnąć jest twoją potrzebą czy zaspokojeniem potrzeb kogoś innego – rodziców, przyjaciół, społeczeństwa, kultury w której żyjemy?

Może tak naprawdę nie chcesz iść na medycynę, a na sztukę, którą skrycie kochasz? Może wolałabyś być wolna i zwiedzać z plecakiem świat. Może zamiast pracy w korporacji bardziej uszczęśliwiłoby cię proste życie gdzieś w małej górskiej miejscowości? Może zamiast kolejnej podróży więcej radości sprawiłby ci kurs gotowania, a zamiast kolejnych podbojów seksualnych prawdziwa przyjaciółka?

Ćwiczenie

Mam dla ciebie proste ćwiczenie, które pozwoli odkryć twoje wartości i je zdefiniować. Dzięki niemu dowiesz się co jest dla ciebie naprawdę ważne, a co jest ważne mniej i bez czego mogłabyś się obyć.

Wykonując ćwiczenie pamiętaj, że odkrywasz wartości, których potrzeba realizacji jest ważna w tym okresie twojego życia. To nie znaczy, że inne wartości nie są dla ciebie ważne w ogóle, ale że nie są tak ważne na ten moment twojego życia. Inne mogą być równie istotne ale np. mogą być zaspokojone lub ich realizacja będzie ważna dopiero za jakiś czas.

Poniżej masz tabelę z wypisanymi 70 wartościami.

Wykreśl wszystkie te które na ten moment nie są dla Ciebie ważne – może są zrealizowane, może nie są istotne, a może będą istotne za jakiś czas.

Zacznij od wykreślenia 10 najbardziej nieistotnych.

Autentyczność Bezpieczeństwo Cierpliwość Ciekawość Prawość
Czułość Delikatność Duma Dyskrecja Stabilność
Elastyczność Efektywność Entuzjazm Godność Bliskie relacje
Harmonia Honor Konsekwencja Kreatywność Czystość
Lojalność Mądrość Miłość Nadzieja Doskonałość
Niezależność Odpowiedzialność Odwaga Otwartość Kompetencja
Pasja Pogoda ducha Prestiż Przyjaźń Pomoc innym
Prawda Pokora Prostota Przyjemność Rodzina
Radość Rozwój Rozwaga Ryzyko Sława
Rzetelność Spontaniczność Sprawiedliwość Szczęście Stanowczość
Szczerość Szczodrość Spokój Szacunek Zadowolenie
Szlachetność Tolerancja Troskliwość Twórczość Zaangażowanie
Uczciwość Wolność Wierność Wyrozumiałość Zdrowie
Wrażliwość Wiara Wiarygodność Zaufanie Zaradność

Teraz wykreśl jeszcze 20.

Gdy to zrobisz wykreśl kolejne 20.

Robi się coraz trudniej ale…

Wykreśl jeszcze 10.

I na koniec jeszcze 5!

Tym sposobem zostanie ci 5 wartości, które są dla ciebie najważniejsze!

Co dla ciebie oznaczają?

Zostało ci 5 wartości, które tak naprawdę są tylko słowami, a ich interpretacji może być tyle ile ludzi na świecie. Weź po kolei każdą z nich i odpowiedz na poniższe pytania. Zrób to koniecznie na jeden z dwóch sposobów – albo mów głośno (najlepiej nagrywając głos na dyktafon) wszystko co na ten temat myślisz lub pisz w notatniku ale nie jednym zdaniem, tylko wyczerpująco, dopóki będzie przychodziło ci coś na myśl. Gdy pominiesz to zalecenie i będziesz odpowiadał jedynie w głowie, to będziesz oszukiwał sam siebie i nie da to takiego efektu. Przeczytane potem notatki lub nagrany dźwięk pozwoli spojrzeć ci na odpowiedzi świeżym okiem i dostrzec rzeczy, których nie zauważysz jedynie o nich myśląc

 1. Co ta wartość dla ciebie oznacza? Czym dla ciebie jest?
 2. Czy to jest twoja głęboka wartość oparta o pragnienia twojej duszy czy też wartość przejęta od kogoś innego? (rodzica, kultury itd.)
 3. Jeśli wartość jest od kogoś innego zapytaj siebie: Co w tej wartości jest dla mnie tak naprawdę ważnego?
 4. Na ile jest dla ciebie ważna? W skali od 1 do 10?
 5. Na ile realizujesz tę wartość w życiu? W skali od 1 do 10? I co ta wybrana cyfr na skali dla ciebie oznacza? Np. jeśli wybrałeś 3, to co dla ciebie oznacza ta trójką na skali realizacji?
 6. Na ile chciałabyś realizować tę wartość w skali od 1 d 10? I co to dla ciebie oznacza?
 7. Na ile twoje życiowe cele, marzenia, aspiracje itd są zgodne z tymi wartościami?

Nie śpiesz się z odpowiedziami. Niech każde pytanie osadzi się głęboko w twoim umyśle i pozwoli poruszyć, to co jest w nim głęboko schowane. Daj sobie czas i pozwól, by wypłynęło z niego to co się w nim znajduje. Może to wymagać ogromu uczciwości i odwagi. Wierzę w ciebie 🙂

141 Lekcja Miłości: Wyznaczanie oraz realizacja celu

141 Lekcja Miłości: Wyznaczanie oraz realizacja celu

realizacja celu

Zaplanuj swój cel

 • Cel powinien mieć wydźwięk pozytywny. Istotne jest sformułowanie swojego celu w sposób, który będzie wspierający dla ciebie i twojej podświadomości. Więc np. Zacznę spędzać więcej czasu wśród ludzi, zamiast przestanę być takim odludkiem.
 • Ustal co jest dla ciebie istotne, co byś chciał osiągnąć. Jakie korzyści będą wynikały z osiągnięcia celu?
 • Licz na siebie. Ostateczny wynik powinien zależeć od ciebie. Możesz znaleźć osoby, które będą cię wspierać. Dołączenie do grupy osób pracujących nad określonymi umiejętnościami, które jest zmotywowane wzajemnym wsparciem, będzie jak najbardziej ok, jednak pamiętaj, że osiągnięcie celu powinno zależeć głównie od ciebie.
 • Założenia celu mają być realne. Czasami warto zacząć od realizacji rzeczy postrzeganych jako łatwiejsze, które będą prowadzić do zrealizowania większego planu. Przykładowo jeśli chcesz zostać filologiem angielskim, zacznij od uzyskania kolejnych certyfikatów. Informacje nabyte na filologii będą uzupełnieniem zdobytej wiedzy. Znając słabo język i idąc na filologię angielską, możesz się zniechęcić. Nauka historii danego kraju w obcym języku, może okazać się zbyt dużym wyzwaniem, bez solidnych podstaw językowych.
 • Im bardziej cel jest spójny z Tobą, tym łatwiej będzie ci go osiągnąć. Na początku zrób krótki rachunek sumienia. Zastanów się nad tym co byś chciał osiągnąć. Jakie masz w tej chwili zasoby, które pozwalają na zrealizowanie celu. Nad czym jeszcze musisz popracować? Czego ci brakuje. W jaki sposób możesz uzupełnić braki? Być może doskonałym rozwiązaniem będzie kurs, wiedza znaleziona w Internecie, czy szkoła. Zastanów się w jaki sposób możesz zdobyć to, czego ci jeszcze brakuje.

Realizacja celu – systematyczność

Rób mniej, ale bądź systematyczny. Decydując się na zryw, stracisz wiele energii na starcie, co może okazać się zbyt wyczerpujące i doprowadzić do rezygnacji. Już na początku określ ile realnie jesteś w stanie poświęcić czasu na daną rzecz, tak by nie zaniedbywać dotychczasowych obowiązków. Uwzględnij czas na odpoczynek i sen.

Zacznij teraz

Jeżeli chcesz coś zacząć robić, nie odkładaj tego na jutro, czy na poniedziałek. Pewnie z doświadczenia wiesz, że długo w ten sposób można odkładać… Może jest coś co chcesz zrobić od dawna, aczkolwiek nie możesz zacząć i nie wiesz co cię blokuje? Zachęcam cię do wykonania ćwiczenia:

Weź kartkę i długopis i odpowiedz na pytania:

 1. Co będę musiał poświęcić, by zrealizować zamierzony cel? Na co dotychczas wykorzystywałem czas, który teraz ma zostać spożytkowany w inny sposób? Czy naprawdę chcę tej zmiany?
 2. Ile wysiłku będę musiał włożyć w realizację celu? Czy warto?
 3. Co się zmieni w moim życiu, gdy zrealizuje ten cel?
 4. Jakie korzyści przyniesie mi realizacja celu?

Gdy postanowisz, że gra jest warta świeczki, czas zakasać rękawy… 😉

140 Lekcja Miłości: Po co żyjesz? Wizja, Misja i Cel

140 Lekcja Miłości: Po co żyjesz? Wizja, Misja i Cel

po co żyję

Sens istnienia

Jaki jest sens istnienia?! Po co żyję na tym świecie? Są to pytania, które każdy w swoim życiu zadał sobie chociaż raz. Niewielu jednak znalazło odpowiedź ponieważ szukało odpowiedzi na poziomie, na którym zostało zadane – prawdopodobnie na poziomie apatii. Odpowiedź można znaleźć jedynie wznosząc się ponad poziom pytania na którym zostało zadane. I w zależności od poziomu, który wybierzemy odpowiedź będzie różna.

Jak ona wygląda na poziomie Odwagi?

Na poziomie odwagi sens życia się tworzy. Przyjmując odpowiedzialność za siebie i swoje życie zyskujemy potrzebną moc do wprowadzania zmian (pisałem o tym w pierwszych lekcjach o Odwadze) i stania się kowalem swojego losu. Życie jest gorącym metalem w twoich rękach. Od ciebie zależy jaki mu nadasz kształt. A jego kształt zależy od celu, który mu nadasz. Cel nadajesz mając ustaloną misję życiową, a tą definiujesz przez wybór tego co jest dla ciebie najważniejsze, co sprawia ci najwięcej radości i co jest wyrazem twoich najgłębszych wartości płynących z wizji tego co byś chciał po sobie zostawić:

Wizja

Ustal więc swoją wizję życia. Wizja, to nic innego jak to co byś chciał zostawić po swojej śmierci dla innych. Odpowiedz sobie na pytanie: Co chcę zostawić po sobie jak umrę? Nie ograniczaj się w odpowiedzi, załóż że wszystko jest możliwe i że nie ma żadnych ograniczeń. Jaki chcesz zostawić po sobie świat? Co chcesz, by było inne niż teraz? Wizja jak widzisz opiera się o coś większego niż twoje własne ego, opiera się o to, co swoim życiem ofiarujesz innym.

Przeczytaj lekcje:  7 nawyków skutecznego działania oraz Szczęśliwe życie zainspirowane poczuciem celu

Misja

Misja, to inaczej droga, którą będziesz podążał, by zrealizować swoją wizję. Dla przykładu, jeśli twoją wizją jest budowanie więzi, to w jakim obszarze będziesz ją realizował? Możesz przecież to realizować będąc nauczycielem, terapeutą, inżynierem budującym domy, programistą tworzącym odpowiednie algorytmy itd. Każdą wizję można realizować na wiele sposobów w bardzo różnych obszarach życia. Ważne, by zdecydować się na jeden. W ten sposób będziesz mógł odrzucić wszystko inne i przestać się rozpraszać. Nie będziesz efektywny starając się realizować swoją wizję w wielu obszarach życia jednocześnie. Zastanów się w jakim obszarze czujesz się najlepiej, co sprawia ci najwięcej przyjemności, w czym jesteś najlepszy, o pomoc w jakich problemach najczęściej proszą cię inni itd.?

Przeczytaj lekcje Szczęśliwe nawyki dla życia z poczuciem celu w której znajdziesz pomocne ćwiczenia.

Cel

Kiedy już ustalisz swoją wizję i misję, będą ci potrzebne konkretne cele umożliwiające realizowanie powyższych punktów. By to robić niezbędna będzie także osobowość, która pozwoli ci dojść tam gdzie chcesz się znaleźć. O tym napiszę jutro.

Przeczytaj lekcje: Jak spełnić swoje marzenia?

Integracja

Ustalenie tych trzech elementów nada twojemu życiu sens i skieruje odpowiednią drogą do jego realizacji oraz pozwoli określić i stworzyć odpowiednie ego (osobowość), które będzie zdolne to osiągnąć.

114 Lekcja Miłości: Jak spełnić swoje marzenia?

114 Lekcja Miłości: Jak spełnić swoje marzenia?

jak spełnić marzenia

W tym artykule odpowiem na pytanie: Jak spełnić marzenia? Za chwilę zapoznasz się ze spostrzeżeniami trzech osób i poznasz sposób na to, by to o czym marzysz pojawiło się w twoim życiu. Te same techniki można zastosować zarówno do nabycia rzeczy materialnych, czy w celu zaproszenia do życia idealnego partnera.

Przyjmij nowy punkt widzenia

Na początku mam do Ciebie jedną prośbę. Na czas czytania tego tekstu otwórz swój umysł i postaraj się o to, by twoja logika korzystająca z utartych schematów i przekonań, nie ograniczała ci pola widzenia. Prawdopodobnie zanim opisane techniki zaczną działać, będziesz musiał przyjrzeć się swoim przekonaniom. Znacznie lepsze rezultaty otrzymasz, gdy poziom energii w Twoim ciele wzrośnie po przekroczeniu granicy lęku, wtedy też znikną przeszkody uniemożliwiające cieszenie się z rzeczy i relacji, które otrzymasz w darze. W tym celu odsyłam Cię do lekcji, których tematem jest lęk.

Jak spełnić marzenia?

Joseph Murphy w książce pt. Potęga podświadomości napisał, że każdy z nas powinien doświadczać w życiu wszystkiego, co najlepsze: miłości i obfitości. To stany naturalne. Według Murphy’ego należy pozbyć się wszelkich przesądów dotyczących pieniędzy. Kiedy już odbierze się wartość ograniczającym przekonaniom, należy przekonać i zakodować swoją podświadomość powtarzając:

„Pieniądze są dobre. Lubię pieniądze. Korzystam z nich z rozwagą. Wykorzystuję je wyłącznie w pozytywnych celach. Przyjmuję je i wydaję z wdzięcznością a one do mnie wracają. W moim życiu jest bezustanny przepływ pieniędzy.”

W przypadku idealnej partnerki początek sentencji brzmi:

„Przyciągam teraz odpowiednią kobietę, która doskonale do mnie pasuje. Dzięki boskiej miłości, która mnie łączy z tą idealną partnerką, powstaje między nami więź duchowa.” – Joseph Murphy

Pełny opis techniki znajduje się w książce.

Spełnianie marzeń wg Giberta Vitaliy

Gibert Vitaliy w książce pt. modelowanie przyszłości, wzbogaca wyżej przedstawione podejście o kolejne szczegóły. Gibert radzi, by wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie. Należy zaprzestać czerpania przyjemności z odgrywania roli osoby słabej, bezradnej, atakowanej przez innych. Nikt cię nie atakuje! Wszystko, co ci się przytrafia jest wynikiem twoich myśli i przekonań z przeszłości, które utrzymujesz w podświadomości. Jeżeli zrozumiesz, że wyłącznie od ciebie zależy twoje życie, możesz przejść do kolejnego kroku.

Zacznij podczas medytacji odczuwać połączenie z całym światem, poczuj że jesteś jego częścią, że stanowicie jedność. Poczuj tę jedność z bezwarunkową miłością.  Jeżeli nie wiesz jak masz to zrobić, przeczytaj lekcję pt. praktyka emocji. Kiedy już uda ci się wejść w opisany stan, poczuj że to o czym marzysz już się spełniło. Zobacz daną rzecz, bądź sytuację oczami wyobraźni, postaraj się dokładnie wyobrazić: jak wyglądasz, co czujesz, gdzie jesteś. Kiedy już skończysz, otwórz oczy i pozostaw swoje pragnienie w tajemnicy do chwili, gdy się spełni. Nie przywiązuj się do swojego celu. Traktuj go jak prezent z ubiegłych urodzin. Jest już twój. Ten sposób tworzenia rzeczywistości praktykujesz przez kilka dni przez 5-10 minut a następnie zaczynasz spełniać kolejny cel. Lub zaprzestajesz działań. Podstawą jest odczuwanie bezwarunkowego szczęścia.

Dr David Hawkins cele a „Technika uwalniania”

Nasz kochany doktor napisał, że chcenie jest przeszkodą w osiągnięciu tego, co pragniemy, będąc równoznacznym ze stwierdzeniem: „nie mam tego”, co jest powodem powstania psychicznego dystansu stanowiącego blokadę odbierającą energię.

„Niemożliwe staje się możliwe się możliwe, gdy tylko się całkowicie poddamy i odpuścimy. Dzieje się tak, ponieważ chcenie blokuje otrzymanie tego, czego chcemy, i wywołuje strach, że tego nie otrzymamy.” – David Hawkins

Należy zezwolić na to, by to czego pragniemy manifestowało się w naszym życiu bez wysiłku, w najodpowiedniejszym dla nas momencie, w najlepszy sposób. Nasza logika nie jest w stanie dorównać inteligencji przyczyniającej się do spełnienia celu. Hawkins radzi, by wyobrazić sobie z miłością cel, można go np. dokładnie opisać na kartce ze szczegółami z wiedzą, że już się spełnił. Na koniec należy odpuścić chcenie. Opisany cel się zmaterializuje.

Pamiętaj, że Twoim głównym celem jest bezwarunkowa miłość. Zawsze i wszędzie. Rzeczy materialne oraz partnerzy towarzyszą Ci tylko w Twojej podróży do domu.

I tyle! Życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń  😉 ❤️

Z miłością,

Agnieszka

 

Dołącz do Lekcji Miłości
Zapisz się, by otrzymywać informacje o najlepszych artykułach, materiałach i darmowych kursach!
Nikomu nie udostępnimy Twoich danych. Obiecujemy też nie męczyć Cię wieloma mailami :)
Dziękujemy
Sprawdź proszę skrzynkę pocztową. Przesłaliśmy Ci wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu email. Kliknij w wysłany link, byśmy mogli do Ciebie pisać.
Podziel się naszą stroną z innymi: