144 Lekcja Miłości: Potęga intencji. Połącz się ze swoją wewnętrzną Mocą!

144 Lekcja Miłości: Potęga intencji. Połącz się ze swoją wewnętrzną Mocą!

potęga intencji

Cele

Gdy jest się na niskich poziomach świadomości, jak wstyd, wina czy lęk, myśli o marzeniach i celach są jedynie życzeniowe, pozbawione energii, mocy do działania i braku silnej woli, która jest na tym samym poziomie co emocje. Jedyne do czego jest się wtedy zdolnym, to postanowienie (np., o rzuceniu papierosów, alkoholu, wczesnym wstawaniu, zdrowszym odżywianiu, zaczęciu uprawiania sportu, otworzenia własnego biznesu itd.), które choć szczere, to nie jest realizowane. Nie może być, bo na tych poziomach nie mamy dostępu do potrzebnej do tego energii. Jesteśmy wtedy reaktywni i niezdolni do wprowadzania trwałych zmian. Jak pisałem we wcześniejszych lekcjach – na tych poziomach jest niezbędna pomoc kogoś innego (grupy wsparcia, terapeuty, przyjaciół lub Boga).

Na trochę wyższych poziomach jak pożądanie, złość i duma energii jest więcej choć oparta jest na wewnętrznym braku i próbie jego zapełnienia poprzez zdobywanie czegoś w świecie zewnętrznym. Postawiony cel często jest realizowany choć okupiony walką, pełen konfliktów i trupów. Z egotycznym nastawieniem sięga się po to czego pragnie, niezależnie od kosztów w myśl zasady „cel uświęca środki”. Poczucie wartości budowane jest na podstawie ilości zdobytych trofeów. Najważniejszy jest osobisty zysk. Ścieżka „wzbogacania się” jest kręta, chaotyczna, rzadko zaplanowana i poddana analizie.

Wchodząc na poziom odwagi po raz pierwszy bierzemy odpowiedzialność za siebie i innych, a nasze pragnienia mają nie tylko zaspokoić nasze potrzeby ale przede wszystkim wyrazić jakąś większą ideę, dzięki której polepszy się także życie innych. To na tym poziomie umiejętności planowania (wizja, misja, cel), ustalania strategii, motywowania się i zdobywania odpowiednich kwalifikacji, zmiana nawyków, inteligencja emocjonalna itd stają się ważne i są konstruktywnie wykorzystywane. Wzrastając w odwadze odkrywamy swoje prawdziwe wartości, których realizacja dodaje wewnętrznej mocy i pozwala na tzw. stany flow (działanie jakby samo z siebie, bez oporu, z naturalną motywacją).

Na ostatnim etapie odwagi zmienia się punkt referencyjny z dążenia do zaplanowanego celu na Intencję przyciągającą cel do ciebie. Może się wydawać, że to tylko semantyczna gra słów, która oznacza to samo. Jest jednak inaczej.

Potęga Intencji

Marzenia, cele, potrzeby, pragnienia itd. są poza tobą, w innym miejscu i czasie (w przyszłości). Poprzez zaplanowanie drogi i odpowiednie działania zmierzasz w ich kierunku, by zrealizować zamierzone cele. To podejście cechuje się robieniem, by coś osiągnąć.

Intencja natomiast jest rodzajem siły istniejącej we wszechświecie, niewidzialnym polem energii z którego wszystko jest stworzone, z którym wszyscy są złączeni i w którym znajduje się wszystko co istnieje, widzialne i niewidzialne. Jest to rodzaj Uniwersalnego zbiorowego Umysłu. I nie jest on niczym mistycznym. Wystarczy odrobina doświadczenia w medytacji lub innych praktyk duchowych, by wiedzieć, że to prawda.

„Intencja jest siłą istniejącą we wszechświecie. Kiedy szamani (mający kontakt ze Źródłem) przywołują intencję, przychodzi ona i samodzielnie kształtuje ścieżkę postępowania, wskutek czego czarownicy zawsze osiągają swoje cele” – Castaneda

Mając kontakt z Intencją sięgasz w głąb wysokich stanów świadomości jak Miłość, radość, szczęście, pokój i łącząc się z nimi, wybrany przez ciebie cel i wszystkie korzyści wynikające z jego realizacji zostają odpuszczone i poddane Bogu (Miłości). W Intencji pokładasz wiarę i ufność, że wszystko zostanie ci ofiarowane w taki sposób jaki będzie dla ciebie najlepszy (Wola Boga), a nie w taki jaki ty myślałeś, że będzie najlepszy (wola ego).

Z Intencją nie gonisz za celem. Pozwalasz, by cel sam do ciebie przyszedł i zamanifestował się w najkorzystniejszej dla ciebie formie. Nie oznacza to braku działania. Oznacza to działanie z poczuciem pełni i ufności, a nie z poczuciem braku i chęci zysku (nawet zysku dla innych).

Życie Intencjonalne, to życie w którym przejawiasz to Kim Naprawdę Jesteś – Miłością. Wtedy wszystkie cele są tylko jej przejawem.

Wybór

Możesz realizować swoje plany albo ze swoim ego, albo z Bogiem (Źródłem, Istnieniem, Wszechświatem, Miłością – nazwa nie ma znaczenia – chodzi o uznanie, Mocy większej od nas czyli od ego) z którym łączysz się przez Intencje, która jest poddaniem swojej małej woli na rzecz Woli naszego Stwórcy.

Ego

Z ego możesz wiele osiągnąć. Możesz stać się mistrzem życia i zarządzać nim perfekcyjnie. Wymaga to jednak nieustannej uwagi, ogromu energii, ciągłej determinacji, uwagi, poświęcenia i nieustannej motywacji, ponieważ ego w swej naturze jest nietrwałe, zmienne, kapryśne i tak naprawdę… nie istnieje (ale to opowieść na kiedy indziej). Wybranie go za swojego przewodnika jest jak budowanie zamków z piasku – mogą być okazałe ale przy najbliższym przypływie nic po nich nie zostanie.

Wybierasz ego i łączysz się z jego wolą za każdym razem, gdy:

 1. Myślisz, że jesteś tym co masz i, że twój majątek cię określa.
 2. Myślisz, że jesteś tym, co robisz i, że określają cię twoje osiągnięcia
 3. Uważasz, że jesteś tym, co inni o tobie myślą i mówią czyli, że określa cię twoja reputacja
 4. Myślisz, że jesteś oddzielny od innych i, że twoje odrębne ciało sprawia, że jesteś samotnym człowiekiem
 5. Myślisz, że czegoś ci brakuje w życiu i że twoje szczęście jest uzależnione od zdobycia tego
 6. Myślisz, że jesteś oddzielny od Boga (Miłości) i że On ocenia twoje zachowania, za jedne cię winiąc, a za inne chwaląc.

Intencja

Będąc w Jedności z Miłością w akcie połączenia poprzez Intencje jesteś wolny od ego i jego oczekiwań. Niezależnie od tego co masz, co robisz i co myślą o tobie inni czujesz się pełny, czujesz się spokojny i radosny. Rozpoznajesz, że poza oddzielnymi ciałami tak naprawdę jesteś w jedności z całym stworzeniem i Bogiem. Rozpoznając to, wiesz także, że nie istnieje żaden brak w życiu, który trzeba by uzupełnić. Bóg jest wszystkim co istnieje, a Ty jesteś jednym z nim i ze wszystkimi swoimi braćmi.

Życie wtedy zaczyna wydarzać się samoczynnie dla ciebie, w którym ty jedynie realizujesz to Kim Jesteś. Nie ma już miejsca na walkę i na dążenie do realizacji celów. Te wydarzają się same i nie możesz nic na to poradzić 🙂

Medytacja

Jeśli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, usiądź na 10 minut z zamkniętymi oczami i obserwuj swój umysł i ego w akcji, gdy tworzy nieskończone historie o tobie, świecie, przeszłości, przyszłości, powinnościach, obowiązkach, spraw do zrobienia itd. Obserwuj to wszystko ale się w to nie angażuj. Bądź jedynie obserwatorem. Pi kilku minutach zadaj sobie pytanie: Czy jeśli mogę to wszystko obserwować, to czy równocześnie mogę tym być?

A jeśli nie, to kim jest ten, kto te myśli obserwuje? A kim jest ten, kto zadaje te pytania, których jestem jedynie świadkiem?

W kolejnych lekcjach nauczymy się wybierać i łączyć z Mocą 7 obliczy Intencji!

73 Lekcja Miłości: Nie wiń świata i ludzi za to, jacy są!

73 Lekcja Miłości: Nie wiń świata i ludzi za to, jacy są!

akceptacja

Wczoraj pisałem o tym, że proste wybranie postawy bycia miłym może przynieść duży postęp w rozwoju duchowo emocjonalnym i wpłynąć na zupełnie inne postrzeganie życiowych celów i szczęścia.

Akceptacja

Ważna jest też akceptacja ego jako z natury nieidealnego, ułomnego i wadliwego. Potrzebna jest tego świadomość i zrozumienie. Nie ma ego, które byłoby bez wad. W dużym skrócie ego to tylko zbiór myśli o sobie i innych, a żadna myśl nigdy nie będzie kompletna ani idealna, i takie jest ego. Zaakceptuj to, a podświadome poczucie winy i nienawiść zacznie się samoczynnie uwalniać ponieważ przestanie się karmić nierealnymi pragnieniami, za których brak spełnienia ciągle się karze.

Wybaczenie

Naturalnym i łatwym stanie się wtedy wybaczanie sobie i innym. Gdy już dostrzeżesz wrodzoną ułomność ego nie będziesz miał powodu winić kogokolwiek za cokolwiek, bo gdy dotąd myślałeś, że inni i świat powinni być lepsi, teraz będziesz widział, że nie mogą tacy być. Nie są do tego zdolni.

Każdy jest idealny już teraz, nie jako ciała i osobowości, ale jako niewinne dusze, które wykraczają daleko poza ego.

Świat natomiast może być i jest dokładnie taki jaki jest, ani lepszy ani gorszy. Zaakceptuj to i w przebaczaniu uwolnij od złudnych przekonań na temat rzeczywistości, bo całe twoje cierpienie właśnie z tego pochodzi, z myśli o tym jaki jest i jaki powinien być świat, a żadna z nich nie jest prawdziwa, chyba, że wyraża bezwarunkową Miłość. Wybierz więc przebaczające myśli Miłości, które zaprowadzą cię do świata wewnętrznej harmonii, radości i szczęścia.

Co nie znaczy, że nie będziesz musiał dalej zarabiać i opłacać rachunków. Będziesz to robił, ale niezależnie od tego, co będzie się działo, będziesz to robił z większym spokojem, z odwagą, z Miłością!

Miłość

Pamiętaj. Duch i Miłość jest doskonała, ego (osobowość, tożsamość) i ciało nigdy takim nie będzie. Postanów więc patrzeć na każdego jak na czystego Ducha, patrząc na niego z Miłością, a przeoczając jego małe ułomne ego i rozpadające się ciało.

71 Lekcja Miłości: Wiara i systemy religijne

71 Lekcja Miłości: Wiara i systemy religijne

wiara

Większość osób zastanawia się nad sensem istnienia, poszukuje życiowego celu. Te same rozważania trwają od wieków. Ludzie próbują znaleźć odpowiedzi, dzięki systemom religijnym. Wiara inspiruje, daje wskazówki. Pamiętaj jednak, że nikt nie da nam pełnej odpowiedzi, słowa innych osób mogą być dla nas wyłącznie drogowskazem.

Ślepa wiara

Pierwszą z ograniczających rozwój duchowy kwestii, jest przywiązanie do założeń jednej z religii. Otwarte serce i umysł pomagają w odnalezieniu indywidualnej duchowej ścieżki. Jeżeli uważasz, że jest nią właśnie jedna z religii. Bardzo dobrze. Podążaj nią. Zgłębiaj nauki. Jednak, jeśli zechcesz iść dalej, zrób to bez zawahania 🙂

Czy istnieje jedna prawda? Czy, któraś z religii ma słuszność?

W zależności od poziomu na jakim się znajdujemy, prawda będzie postrzegana w inny sposób. Nie chcę negować, ani zachwalać systemów wierzeń. Choć religie mogą wydawać się z pozoru różne, mają wspólny mianownik. My ludzie, jesteśmy jak krople wody zmierzające do oceanu, w którym scalimy się w jedno. Wciąż jesteśmy ze sobą połączeni, jesteśmy  tacy sami, choć różnimy się na zewnątrz. To co jest różne, to ego. Wspólnym mianownikiem jest miłość. Wyzbywając się ograniczających przekonań, coraz bardziej zbliżamy się do naszej prawdziwej istoty. Jesteśmy kochającymi się, odważnymi, akceptującymi istotami.  Religie pozwalające na uzyskanie takiego stanu wskazują drogę, którą warto podążać.

Ciągłe obwinianie się i pokuta, nie pozwalają na rozwój świadomości. Tkwiąc na poziomie winy, nie uda Ci zaznać spokoju, szczęścia i bezwarunkowej miłości. Nie jesteśmy z natury grzeszni, jesteśmy niewinni o czym mówił już Sokrates.

„Wszyscy ludzie są wewnętrznie niewinni, ponieważ mogą wybrać wyłącznie to, co postrzegają jako dobre, jednak są niezdolni do odróżnienia prawdziwego dobra od iluzorycznych przekonań o świecie.” – Sokrates

Ilość spędzanego czasu na modlitwie, nie jest równoznaczna z jej jakością. Niech Twoje życie stanie się pełną miłości modlitwą ❤️

22 Lekcja Miłości: PROSTE SŁOWA O WIELKIEJ MOCY: KOCHAM CIĘ!

22 Lekcja Miłości: PROSTE SŁOWA O WIELKIEJ MOCY: KOCHAM CIĘ!

Kocham Cię

 

Przez ostatni tydzień mówiliśmy o tym jak obudzić w sobie Miłość. Robi się to zawsze przez jej wybór, każdego dnia i w każdej chwili. Nic więcej nie potrzeba oprócz wyboru i pamięci o niej. Czym częściej się na nią decydujemy, czym częściej o niej pamiętamy, tym więcej się jej w nas budzi i zaczyna być naszym nawykiem, naturalnym przejawem tego kim naprawdę jesteśmy w naszych sercach.

Dzisiaj ostatnie ćwiczenie, które jeśli stanie się nawykiem zmieni całe twoje postrzeganie, poziom energii, wszystkie emocje, myśli i zachowania. To ćwiczenie ma ogromną moc, choć sprowadza się do dwóch prostych słów – Kocham Cię!

Niech te dwa proste słowa wypełnią dzisiaj (i jutro, i przez najbliższy tydzień, a nawet miesiąc i rok) całkowicie Twój umysł. Wybierz je zaraz po obudzeniu i niech towarzyszą Ci przez cały dzień, wnosząc je we wszystko co tego dnia robisz, mówisz, czujesz. Niech wpłyną do każdej rzeczy z którą masz kontakt, do pożywienia które akurat jesz, do każdej spotkanej osoby, do każdego wspomnienia, każdego wyobrażenia w umyśle. Do wszystkiego!

 

POSTANÓW DZISIAJ ODPOWIADAĆ NA WSZYSTKO CO SIĘ WYDARZY PROSTYMI SŁOWAMI –

KOCHAM CIĘ!

 

Niech to będzie jedyna odpowiedź, po której Twój umysł ucichnie.

 

 • Gdy cokolwiek pomyślisz, miłego lub nie, o sobie lub o kimś innym, o przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, od razu powiedz sobie – KOCHAM CIĘ!
 • Cokolwiek poczujesz – radość, szczęście, entuzjazm, złość, zazdrość, lęk – od razu odpowiedz KOCHAM CIĘ i
 • Cokolwiek będziesz robił – siedział przy komputerze, oglądał telewizje, bawił się z dzieckiem, jechał samochodem, brał prysznic, robił obiad, cokolwiek – za każdym razem powiedz sobie KOCHAM CIĘ!
 • Z kimkolwiek będziesz rozmawiał i jakkolwiek będzie to miła lub niemiła rozmowa – za każdym razem, zanim cokolwiek odpowiesz tej osobie, wybierz w umyśle Miłość mówiąc KOCHAM CIĘ!
 • W każdej chwili gdy tylko sobie przypomnisz – po prostu powiedz KOCHAM CIĘ!

 

Powtarzaj te słowa delikatnie ale z uwagą. Nigdy nie próbuj wymuszać żadnych uczuć z nimi związanych. Nie o to w tym chodzi. Uczucia same się zmienią lub nie, ale Twoje postrzeganie ulegnie transformacji, gdy te słowa zaczną docierać do każdej komórki ciała, każdego zakamarku umysłu i zaczną żyć w sercu.

Już po przeżyciu tak kilku godzin możesz zauważyć duże zmiany jednak nie zrażaj się gdy od razu nie przyjdą. Przyjdą na pewno w swoim czasie, daj go sobie trochę i wybieraj Miłość w każdej chwili, a prędzej lub później (na pewno prędzej) zdumiewające efekty i miłość wypełni Twoje serce, ciało i umysł. Tego Ci życzymy.

 

Podziel się proszę swoimi doświadczeniami. Każdy jest inny i w nieco inny sposób może doświadczać tego cudownego ćwiczenia, będziemy wdzięczni za podzielenie się swoją historią i swoimi doświadczeniami.

14 Lekcja Miłości: MIŁOŚĆ, TO NIESKOŃCZONA MOC

14 Lekcja Miłości: MIŁOŚĆ, TO NIESKOŃCZONA MOC

 

Miłość nie ma granic. Nie jest zależna od czegokolwiek w świecie. Nie wybiera, nie ogranicza, nie ocenia, nie żywi żalu, nie faworyzuje ani nie stawia warunków. Jest bezwarunkowa (Przeczytaj więcej w lekcji 1: https://goo.gl/fhEDuY ), wieczna, cicha i subtelna, nienachalna, wspierająca, zawsze pełna i niezmienna. Jest najwyższą wibracją, stanem umysłu, sposobem postrzegania (więcej w lekcji 3: https://goo.gl/HqajC6 ).

Jest nie z tego świata, nie ograniczona żadną formą, dlatego ma nieograniczoną moc, mogąca przemienić każdą sytuację i każdego człowieka. Jest darem i cudem sprawiającym, że tam gdzie wcześniej widziana była strata, ból, lęk i nienawiść, teraz widziana jest nadzieja, przebaczenie, pokój, szczęście i radość.

Jest dostępna w każdej chwili i dla każdego, niezależnie od okoliczności i nastroju. Jest wyborem, który wystarczy podjąć (więcej w lekcji 3: https://goo.gl/HqajC6 ).
Jest to wybór, który trzeba podejmować w każdej chwili, każdej sytuacji, by mógł stać się wewnętrznym nawykiem, fundamentalną wartością, stałym wyborem, sposobem patrzenia na świat, myślenia o sobie i innych ludziach.

 

👉Kolejne 7 LEKCJI MIŁOŚCI będzie właśnie o tym jak każdego dnia i w każdej chwili wybierać Miłość, jak ją wnosić do codziennych prozaicznych czynności, jak o niej pamiętać, jak nią żyć i ostatecznie jak nią być! ZAPRASZAMY

 

 

11 Lekcja Miłości: MIŁOŚĆ DAJE WSZYSTKO, WSZYSTKIM

11 Lekcja Miłości: MIŁOŚĆ DAJE WSZYSTKO, WSZYSTKIM

 

Dla mnie to jedna z piękniejszych lekcji miłości, choć musi zostać prawidłowo zrozumiana. Tytułowe dawanie wszystkiego nie odnosi się do świata zewnętrznego, a wewnętrznego – do umysłu i serca – tego jak w swoim duchu reagujemy, jakie uczucia i myśli wybieramy.

Wybierając Miłość za swojego życiowego przewodnika po prostu postanawiamy dzielić się miłującymi myślami, radością, pogodą ducha i decydujemy się odpowiadać wewnętrznym stanem miłości niezależnie od tego co dzieje się na zewnątrz nas. Nadal, gdy konfrontując się z jakąś sytuacją w świecie podejmujemy odpowiednie kroki, które są niezbędne w danej sytuacji, ale robimy to z pomocą miłości i w jej duchu. To przeobraża nas wewnętrznie i najczęściej (choć nie zawsze) wpływa na zewnętrzne okoliczności.

Idealną maksymą opisującą takie podejście są te słowa:


👉MISTRZEM JEST TEN, KTO W KAŻDEJ SYTUACJI, KAŻDEJ RELACJI, KAŻDYM DOŚWIADCZENIU, ZAWSZE ZDOBYWA SIĘ NA TAKĄ SAMĄ ODPOWIEDŹ, A JEST NIĄ MIŁOŚĆ

I wiesz co? Czym więcej będziesz dawał miłości, tym więcej będziesz jej sam doświadczał. To uniwersalne prawo umysłu (więcej praw umysłu w lekcji 7: https://goo.gl/ipEhqG ) mówiące, że możesz dawać jedynie, to co sam masz. Dla twojego umysłu oznacza to, że czym więcej dajesz, tym więcej musisz tego mieć – i on Ci tego dostarczy, wewnętrznie i przez zewnętrzne sprzyjające „przypadkowe” zbiegi okoliczności.

💡ĆWICZENIE💡

Jeśli nie czujesz w sobie miłości lub uważasz, że jest jej zbyt mało, to obdarz ją kogoś bezinteresownie i sprawdź co się stanie. Możesz ją wyrazić na wiele sposobów – mówiąc komuś o tym, że jesteś wdzięczny, za to, że jest i, że ją kochasz (możesz równie dobrze, to zrobić w swoich myślach, po prostu przywołaj obraz bliskiej Ci osoby i wyraź jej swoje podziękowania i wdzięczność za to, że jest. Możesz to zrobić z kilkoma osobami), uśmiechając się kilka razy dziennie do kogoś, wręczając coś komuś, przytulając kogoś lub chociaż będąc z kimś fizycznie przez chwile itd. (więcej sposobów ofiarowywania miłości znajdziesz w lekcji 7: https://goo.gl/ipEhqG ). Jak powiedzieliśmy na początku nie jest ważne, co robisz, ale z jaką intencją i wewnętrzną postawą.

Możesz też zapytać sam siebie „co sprawiłoby, że sam poczułbym się kochany?” i zrób to dla kogoś innego. EFEKT🌟GWARANTOWANY, a czym częściej stosowane, tym efekt silniejszy, a napływ miłości większy, intensywniejszy, trwały, silny, namacalny i wtedy „miłość przeradza się w miłowanie, które stopniowo staje się coraz intensywniejsze, niewybierające i radosne. Nadchodzi czas, kiedy „zakochujemy” się we wszystkim i w każdym, kogo spotkamy.”

(Cytat pochodzi z książki Oko w oko z Jaźnią, którą serdecznie polecamy, dostępna tu:https://goo.gl/z77l0Z )👈👈👈

 

 

Dołącz do Lekcji Miłości
Zapisz się, by otrzymywać informacje o najlepszych artykułach, materiałach i darmowych kursach!
Nikomu nie udostępnimy Twoich danych. Obiecujemy też nie męczyć Cię wieloma mailami :)
Dziękujemy
Sprawdź proszę skrzynkę pocztową. Przesłaliśmy Ci wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu email. Kliknij w wysłany link, byśmy mogli do Ciebie pisać.
Podziel się naszą stroną z innymi: